29.2 C
Maha Sarakham
วันพุธ, สิงหาคม 4, 2021

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการร้องเพลงลูกทุ่ง

อีกหนึ่งความสามารถของนิสิตภาควิชาเคมี ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการร้องเพลงลูกทุ่งทุกท่านครับ #งานประกวดของคณะครับ

ข่าวนิสิต

เชิญชวนนิสิตปัจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากร “เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาเคมี” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงรางวัล 3000...

โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี-หลักเกณฑ์ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี -ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรภาควิชาเคมี ไม่จํากัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1...

Video

STAY CONNECTED

903แฟนคลับชอบ

Head of Department of Chemistry

รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

Assoc .Prof. Dr.Chatthai Kaewtong

เชิญชวนนิสิตปัจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากร “เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาเคมี” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงรางวัล 3000...

โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี-หลักเกณฑ์ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี -ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรภาควิชาเคมี ไม่จํากัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1...

ข่าวบุคลากร

เชิญชวนนิสิตปัจุบัน ศิษย์เก่าและบุคลากร “เข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาเคมี” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงรางวัล 3000...

โครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี-หลักเกณฑ์ในการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำ ภาควิชาเคมี -ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นิสิต ศิษย์เก่าและบุคลากรภาควิชาเคมี ไม่จํากัดจำนวนผลงานที่ส่ง (ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ