25.1 C
Maha Sarakham
วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2022

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการร้องเพลงลูกทุ่ง

อีกหนึ่งความสามารถของนิสิตภาควิชาเคมี ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการร้องเพลงลูกทุ่งทุกท่านครับ #งานประกวดของคณะครับ

ข่าวนิสิต

เนื่องในวันไหว้ครู ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับพรจากอาจารย์ภาควิชาเคมี ประจำปี 2564 (online) สามารถสแกน QR Code...

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมรับพรตามลิ้งค์หรือ สแกน QR Code เนื่องในวันไหว้ครู ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ...

Video

STAY CONNECTED

903แฟนคลับชอบ

Head of Department of Chemistry

รศ.ดร.ชาติไทย แก้วทอง

Assoc .Prof. Dr.Chatthai Kaewtong

แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี “อ. ดร. วิริยา ทองสมบูรณ์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Chicago, USA ...

อ. ดร. วิริยา ทองสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Chicago, USA เมื่อปี 2556 และระดับปริญญาโท-เอก...

ข่าวบุคลากร

แนะนำอาจารย์ใหม่ภาควิชาเคมี “อ. ดร. วิริยา ทองสมบูรณ์” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Chicago, USA ...

อ. ดร. วิริยา ทองสมบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Chicago, USA เมื่อปี 2556 และระดับปริญญาโท-เอก...

ระบบสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆ