Home / ข่าว

ข่าว

รับสมัครบัณฑิต60มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 // Posted: 19-8-2016

Outstanding Young Scientist

ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา ได้รับรางวัล Outstanding Young Scientist Poster Presentation Award ในงานประชุม The 11th International Symposium for the Protein Society of Thailand //Posted: 19-8-2016

JV Science

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 //Posted: 19-8-2016

Rising star

รองศาสตราจารย์.ดร. ชาติไทย แก้วทอง ได้รับรางวัลเชิดชูเกีรตินักวิจัยดาวรุ่ง จากสมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย //Posted: 19-8-2016

Bet365 Visit site get 200 GBP