Home / ข่าวนิสิต / ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 13

ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 13

นิสิตภาควิชาเคมีออกค่ายบริการวิชาการครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2559

About วิญญา ดุงแก้ว