Home / ข่าวนิสิต / นิสิตภาควิชา ได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

นิสิตภาควิชา ได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา เถาว์ที นิสิตชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

126195

 

About Khongvit Prasitnok