Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

  1. โครงการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน พ.ศ.2560 หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  2. โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน พ.ศ.2559 หลักสูตร วท.บ. (เคมี)” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
  3. โครงการ “ค่ายบริการวิชาการครั้งที่ 13” วันที่ 23-25 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
  4. โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ตอน จุดประกายนักวิทย์” วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ร.ร.บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
Bet365 Visit site get 200 GBP