Home / ข่าวบุคลากร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559jv3

jv2016

About วิญญา ดุงแก้ว