Home / สื่อวิดีโอ / สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นฯ

สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นฯ

เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2014

สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดี­เด่น ปี พ.ศ. 2557 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาช­ีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย­์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาช­ีพอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuh…

ภาพ / ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
วิดีโอ / ตัดต่อ : พัฒนะ พิมพ์แน่น
เสียงบรรยาย : ปัทมา บุตรคำโชติ
ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About admin