Home / ข่าวบุคลากร / อ.ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

About วิญญา ดุงแก้ว