Home / ข่าวเด่น / โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560

ภาควิชาเคมี ออกบริการวิชาการ โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560” เรื่อง “การจัดการปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาดินเค็มแบบบูรณาการ ระยะที่ 2”

ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00-12:00 น. ณ วัดบ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

About วิญญา ดุงแก้ว