28.3 C
Maha Sarakham
วันจันทร์, มิถุนายน 1, 2020

บัณฑิตสาขาวิชาเคมี รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ภาควิชาเคมี ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวขวัญแก้ว หมอยาเก่า มหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หัวข้อวิทยานิพนธ์ "การพัฒนาการสกัดระดับจุลภาคแบบวัฎภาคของแข็งแพร่กระจายสำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ตกค้าง (Determination of Dispersive...

นิสิต บัณทิต และ มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี รับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนิสิต บัณทิต และ มหาบัณฑิต ในโอกาสได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมจาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยประกอบด้วย 1. นายธรรมนูญ นิลนิตย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 12. นางสาวเพ็ญนภา...

ทุนเรียนต่อ ป.โท ป.เอก

สำหรับนิสิตเคมีปี 4 ที่สนใจ ติดต่อได้เลยนะครับ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเคมีจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 1 โดยมีการแนะนำภาควิชาเคมี การพบคณาจารย์ภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาควิชาเคมี ออกบริการวิชาการ “หนึ่งหลักสูตรฯ หนึ่งชุมชน”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาเคมีออกบริการวิชาการโครงการ "หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน" ณ บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพสำเร็จรูปจากเศษพืช การทำกระดาษสาจากเปลือกกล้วย และกระถางต้นไม้มูลวัว โดยบุคลากรภาควิชาและนิสิตเคมี

LATEST NEWS

MUST READ