ภาควิชาเคมี ออกบริการวิชาการ “หนึ่งหลักสูตรฯ หนึ่งชุมชน”

0
361

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ภาควิชาเคมีออกบริการวิชาการโครงการ “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน” ณ บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพสำเร็จรูปจากเศษพืช การทำกระดาษสาจากเปลือกกล้วย และกระถางต้นไม้มูลวัว โดยบุคลากรภาควิชาและนิสิตเคมี