โครงการปฐมนิเทศนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

0
299

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 ภาควิชาเคมีจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 1 โดยมีการแนะนำภาควิชาเคมี การพบคณาจารย์ภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยและแนะนำการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม