ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย

0
474
ภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”