งานไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

0
466

ภาควิชาเคมี จัดงานไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.วิชญ รัชตเวชกุล หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตและชมรมภาควิชาเคมีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2562

« 1 ของ 2 »