โครงการพี่บัณฑิตพบน้องเคมี ประจำปี 2562

0
421

ภาควิชาเคมี จัดโครงการพี่บัณฑิตพบน้องเคมี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62 ณ ห้อง SC1-100 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสนี้ พี่บัณฑิตได้นำประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการทำงาน และการศึกษาต่อ มาเล่าสู่รุ่นน้อง พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาควิชาต่อไป