งานทำบุญปีใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปี พ.ศ. 2563

0
368

ภาควิชาเคมี นำโดย ผศ.ดร. วิชญ รัชตเวชกุล หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และ นิสิต ได้จัดงานทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562