สัมมนาพิเศษ ภาควิชาเคมี โดย Asst. Prof. Takayoshi Tagami จาก Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Japan.

0
224

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “STRUCTURAL AND FUNCTIONAL INVESTIGATION OF STARCH-METABOLIZING ENZYMES” (Abstract) โดย Asst. Prof. Takayoshi Tagami จาก Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University, Japan ใน วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Sc1-200.