ค่ายวิชาการเคมีครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

0
336

นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มมส. ออกบริการค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้แก่น้องๆ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ (click เพื่อดูภาพกิจกรรมใน facebook) หรือดูภาพกิจกรรมใน line กลุ่มค่ายวิชาการเคมี ตาม QR code ด้านล่าง