3rd Chemistry Research Symposium 2020

0
1295

สมัครเข้าร่วมโครงการ Online   วันนี้-28 กุมภาพันธ์  2563

สมัครเข้าร่วมโครงการ Online ที่ 

bit.ly/MSU-Chem2020

นิสิตปี 1 จำนวน 20 ที่นั่ง, นิสิตปี 2 จำนวน 30 ที่นั่ง

*รับจำนวนจำกัด

สมัครนำเสนอผลงาน สำหรับนิสิตปี 4  1-10  มีนาคม 2563

ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน    16   มีนาคม 2563

วันนำเสนอผลงาน                          24     มีนาคม 2563

รายละเอียดการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน คลิก 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จสำเร็จ คลิก

รายละเอียดการสมัครนำเสนอผลงาน MSU Chemistry 2020
รายชื่อผู้ลงทะเบียน MSU Chemistry 2020 สำเร้จ