โครงการสานสัมพันธ์เคมี ครั้งที่ 3

0
461

ภาควิชาเคมีจัด “โครงการสานสัมพันธ์เคมี ครั้งที่ 3” ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพีรุ่นน้องและทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตการเป็นนิสิตเคมี มมส. ต่อไป