รหัสเข้า google classrom สอบปลายภาค 2/2562

0
783

รหัส เข้าห้องเรียน google classroom วิชาที่สอบปลายภาค 2/2562

ให้นิสิตเข้า Classroom ผ่าน classroom.google.com หรือ google classroom app ในมือถือ, ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ gmail มหาวิทยาลัยที่ลงท้าย @msu.ac.th เท่านั้น

เมื่อเข้า google classroom แล้ว ให้อ่านคำแนะนำใน stream tab ให้เข้าใจ และฝึกใช้งาน app ที่แนะนำให้คล่อง

วีดีโอแนะนำการใช้ google classroom

แนะนำ การใช้ google classroom บน คอมพิวเตอร์ คลิก 

แนะนำ การใช้ google classroom บน มือถือ คลิก

Microsoft office lens ดาวน์โหลดที่

การใช้งาน Microsoft office lens app ดูที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=jzZ3WVhgi5w&feature=emb_title

วิชา Biochemistry 0202241

จะให้นิสิตทดลองส่งคำตอบทาง google classroom วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 1700-1800 ครับ

กลุ่ม 1 652kt5i

กลุ่ม 2 hlnc7pz

กลุ่ม3 5yvsvxo

กลุ่ม 4 k7wvzfm

กลุ่ม 5 zrst4lb

วิชา General Chemistry 0202100

กลุ่ม1 zkoazuv

กลุ่ม2 ekztoq3

กลุ่ม3 en2qdpj

กลุ่ม4 xacl7et รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้า google classroom คลิก

กลุ่ม5 jrdwvjz

วิชา Biochemistry 2 0202342

กลุ่ม1 e2wkujf

เวลาสอบ วันที่ 8/4/2563 เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00 (2 ชั่วโมง)

 

นิสิตที่ยังไม่เข้า google classroom 342 ตามรหัสด้านล่าง จัดการให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
60010214029

60010214056

60010214081

60010214154

60010214281

60010214299

60010214309

60010214312

60010214315