Home / Author Archives: admin

Author Archives: admin

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 Read More »

สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นฯ

เผยแพร่เมื่อ 18 ก.ย. 2014 สภาคณาจารย์ มมส จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย์ดี­เด่น ปี พ.ศ. 2557 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาช­ีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมเชิดชูเกียรติอาจารย­์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 และโครงการพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาช­ีพอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuh… ภาพ / ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง วิดีโอ / ตัดต่อ : พัฒนะ พิมพ์แน่น เสียงบรรยาย : ปัทมา บุตรคำโชติ ผลิตโดย : งานข่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส คิดค้นถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดทนน้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง ใบมาก อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์สด รายการอีสานวันนี้ ประเด็น ถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดทนน้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟโดยถ้วยไม่เบี้ยวเสียรูปร่าง โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียนที่สามารถผลิตเม็ด PLA บริสุทธิ์ที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอและปริมาณมากพอในระดับห้องปฎิบัติการ สำหรับการออกแบบสูตรพัฒนา PLA เกรดต่างๆ ที่เป็นการผสม PLA บริสุทธิ์ที่ผลิตได้กับสารเติมแต่งต่างๆ ซึ่งขณะนี้สามารถผลิตเม็ด PLD เกรดฉีดได้เป็นผลสำเร็จแล้ว โดยสามารถใช้ฉีดเป็นผลิตภัณฑ์รูปร่างต่างๆ ด้วยเทคนิคการฉีดขึ้นรูป ที่สำคัญสามารถผลิตถ้วยพลาสติกชีวภาพ PLA เกรดพิเศษ ที่สามารถใส่น้ำร้อนและเข้าไมโครเวฟได้โดยถ้วยไม่เบี้ยวเสียรูปร่าง ขอขอบคุณ ภาพ : อิทธิพล โล่วันทา ข่าว : อธิษฐ์ เชิญขวัญชัย และ จุฬาลักษณ์ ศรีสารคาม Read More »

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม SC2-201/2 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศใน การบริหารจัดการ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม   Read More »

ภาควิชาเคมีสวัสดีปีใหม่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วิชญ รัชตเวชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีพร้อม ด้วยบุคลากรจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนสวัสดีปีใหม่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC2-200 โดยมีนางผ่องอำไพ จงเรียน เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าผลไม้พร้อมอวยพรและรับพร Read More »

สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าอวยพรและรับพรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558

นางผ่องอำไพ จงเรียน เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์เข้าอวยพรและรับพร ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2558 Read More »

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการสร้างบล็อกของคุณ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเวิร์ดเพรส คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เว็บบอร์ดเวิร์ดเพรส หรือคู่มือเวิร์ดเพรส Read More »