Home / Author Archives: วิญญา ดุงแก้ว

Author Archives: วิญญา ดุงแก้ว

The 1st Chemistry MSU Research Symposium

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ The 1st Chemistry Research Project Symposium ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตจากรายวิชาโครงงานนิสิตทางสาขาวิชาเคมี ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Read More »

Bonding Game 2018

นิสิตเคมีเข้าร่วมงาน Bonding Game วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอบคุณภาพจาก ดร. วิญญา ดุงแก้ว Read More »

ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 14

ภาควิชาเคมี จัดโครงการ “ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 14” ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ. ร้อยเอ็ด วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ขอบคุณภาพ จาก อ.ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ Read More »

ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณาจารย์ภาควิชาเคมีออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 Read More »

โครงการศึกษาดูงานของภาควิชาเคมี ประจำปี 2560 ณ จังหวัด ระยอง

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี ออกศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, บริษัท IRPC และ บริษัท Covestro พร้อมกิจกรรมพบปะสังสรรค์อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเคมี มมส. ณ จ. ระยอง วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 Cr. รูปจาก รศ.ดร. ชาติไทย แก้วทอง ดร.มังกร ศรีสะอาด และ ผศ.ดร. ประไพรัตน์ สีพลไกร Read More »

นิสิตภาควิชา ได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา เถาว์ที นิสิตชั้นปีที่ 3 ในโอกาสได้รับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียน (ประเทศไทย) จำกัดประจำปีการศึกษา 2560   Read More »

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์

ภาควิชาเคมีร่วมกับศิษย์เก่าจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครดิตภาพ : ดร. มังกร ศรีสะอาด   Read More »