Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า เคมี มมส. ครับ

12010579_1648551685429267_4099185792250660331_o

แบบฟอร์มข้อมูลศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2560

pict1

สนใจรายละเอียด คลิกเข้าไปดูที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา เบอร์โทรศัพท์ 086-862 8347 ไปที่เอกสาร Read More »

ร้อยละการได้งานทำของนิสิต (วท.บ.) เคมี มมส.

ได้งาน3

สาขาวิชา (วท.บ.) เคมี ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาต่อ ผู้มีงานทำมาก่อน ผู้มีงานทำและมีอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละการได้งานทำ ปี 2557 104 102 8 2 92 100.00 ปี 2558 94 92 11 3 78 100.00 Read More »

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (รอบ 2)

หลักสูตร ปร.ด. (เคมี) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 1/2559 (รอบ 2) สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 สนใจรายละเอียด คลิกเข้าไปดูที่ http://www.grad.msu.ac.th/admission/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา เบอร์โทรศัพท์ 086-862 8347   Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2559 สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2559 ถึง 20 มี.ค. 2559 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.msu.ac.th/ http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php   Read More »

ขอเชิญนิสิตและคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง Mass Spectrometry for Peptide and Protein Research

Picture1

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง Mass Spectrometry for Peptide and Protein Research โดย ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีโอมิกส์ สถาบันจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 ณ ห้อง Sc1-200 เวลา 10.00-12.00น. (ลงทะเบียนรับเบรก ได้ตั้งแต่ 09.30น. ค่ะ)   Read More »