Home / ข่าวเด่น (page 2)

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผศ.ดร. มัณฑนา นครเรียบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลคนดีศรีสารคาม ฉลองครบรอบ 150 ปี เพื่อเชิดชูแก่ปูชนียบุคคลของจังหวัดมหาสารคาม และบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงต่อจังหวัดมหาสารคามและประเทศชาติ โดยมี นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบโล่รางวัล จำนวน 150 ท่าน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. มัณฑนา  นครเรียบ ได้รับรางวัล “คนดีศรีสารคาม” ในสาขาเกษตรกรรม ในฐานะนักวิจัยผู้สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต     Read More »