Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

The 1st Chemistry MSU Research Symposium

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ The 1st Chemistry Research Project Symposium ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตจากรายวิชาโครงงานนิสิตทางสาขาวิชาเคมี ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ Read More »

Bonding Game 2018

นิสิตเคมีเข้าร่วมงาน Bonding Game วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอบคุณภาพจาก ดร. วิญญา ดุงแก้ว Read More »

ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 14

ภาควิชาเคมี จัดโครงการ “ค่ายวิชาการเคมี ครั้งที่ 14” ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ. ร้อยเอ็ด วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ขอบคุณภาพ จาก อ.ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ Read More »

โครงการศึกษาดูงานของภาควิชาเคมี ประจำปี 2560 ณ จังหวัด ระยอง

คณาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี ออกศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, บริษัท IRPC และ บริษัท Covestro พร้อมกิจกรรมพบปะสังสรรค์อาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเคมี มมส. ณ จ. ระยอง วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 Cr. รูปจาก รศ.ดร. ชาติไทย แก้วทอง ดร.มังกร ศรีสะอาด และ ผศ.ดร. ประไพรัตน์ สีพลไกร Read More »

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์

ภาควิชาเคมีร่วมกับศิษย์เก่าจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ท่านอาจารย์ ดร.สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์ ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครดิตภาพ : ดร. มังกร ศรีสะอาด   Read More »

ภาควิชาเคมีออกนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี บริษัท ไฮมิก จำกัด ชลบุรี บริษัท มีด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) ชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ขอนแก่น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 ร้อยเอ็ด ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ บริษัท เซบโก้ เคมิคอล จำกัด ฉะเชิงเทรา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์แลบบอราทอรี่ จำกัด ปทุมธานี สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ บริษัท โตโยอิ้ง (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ Read More »

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560

ภาควิชาเคมี ออกบริการวิชาการ โครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2560” เรื่อง “การจัดการปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และปัญหาดินเค็มแบบบูรณาการ ระยะที่ 2” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00-12:00 น. ณ วัดบ้านโพนสิม ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ Read More »

ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทพีสงกรานต์ มมส. ประจำปี 2560

ภาควิชาเคมีขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอื้ออาทร ราชจันทร์ ในโอกาส ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเทพีสงกรานต์ ในงาน มมส. สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 Read More »