Home / โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ตอน จุดประกายนักวิทย์”

โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ตอน จุดประกายนักวิทย์”

ภาควิชาเคมีจัดโครงการ มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ตอน จุดประกายนักวิทย์ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ร.ร. บ้านขามเรียง ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

 

Bet365 Visit site get 200 GBP